Bảo hành

 + Động cơ AOK - ChinaFamax Pre bảo hành 3 năm, thanh ray và phụ kiện điều khiển bảo hành 1 năm

 + Động cơ Forest - Hà Lan, SomfyFamax Pro  bảo hành 5 năm, thanh ray kèm phụ kiện và điều khiển bảo hành 2 năm